SÄLJER NI PRODUKTER ELLER TJÄNSTER TILL BOSTADSRÄTTSFÖRENINGAR?

Då är FaktaBRF det ultimata säljverktyget

FaktaBRF Sverige innehåller detaljerade uppgifter om ca 29 800 aktiva bostadsrättsföreningar (som äger fastighet), ca 43 500 fastigheter, ca 113 400 byggnader, ca 324 200 portar, ca 1 287 500 lägenheter, ca 184 200 styrelsemedlemmar i hela landet, samt ca 743 300 boende/ägare i Stockholms län och ca 1 826 100 boende/ägare i hela landet.

Om FaktaBRF

Faktabank och CRM-system på ett och samma ställe

FaktaBRF är ett webbaserat system som fungerar både som en faktabank och ett CRM-system. Med hjälp av FaktaBRF kan ert företag optimera er försäljning till landets bostadsrättsföreningar genom att alltid ha tillgång till den senaste och mest uppdaterade informationen om BRF:ernas styrelser, byggplaner och investeringar.

Vi erbjuder samlad information och den mest omfattande faktasamlingen kring alla bostadsrätter på ett enda ställe! Ingen annan leverantör erbjuder så omfattande och användbar information.

Vi tillhandahåller dessutom smidiga verktyg som underlättar relationer och marknadsbearbetning – du kompletterar med din egen information, anteckningar och påminnelser samt dina egna dokument, som är åtkomliga endast för dig (och dina kollegor om du så önskar).

Innehåll i FaktaBRF

 • Föreningens namn, organisationsnummer och adress.
 • Antal fastigheter som ingår i föreningen och fastighetsbeteckningen för dessa.
 • Byggår för fastigheterna samt föreningens registreringsår.
 • Samtliga föreningens gatuadresser (portar)
 • Total bostadsyta, antal portar samt antal lägenheter och antal ägare/ boende.
 • I vilken kommun, församling, stadsdel och stadsdelsområde föreningen är belägen.
 • Uppgift om fastigheten är flerfamiljshus eller radhus/småhus (enfamiljsport).

Vi har även uppgifter om de boende (enbart Stockholms län). I varje förening kan man enkelt se hur många och vilka som bor i respektive port. Där finns också angivet om personerna är nyinflyttade (urval på valfri period de senaste 12 månaderna). Detta ger möjlighet att enkelt kunna följa nya ägare/boende som tillkommer inom ett visst geografiskt område under en viss tid. Man ser även ålder på de boende.

Det sker många ägarbyten på bostadsrättsmarknaden – ca 40 000-45 000 per år i Stockholms län och minst lika många i övriga landet - totalt ca 85 000-95 000 ägarbyten under ett år. I FaktaBRF är det lätt att följa dessa ägarskiften vilket underlättar möjligheten att nå denna målgrupp. Det är en målgrupp som gör många investeringar i både produkter och tjänster i samband med ägarskiftet.

Styrelsen presenteras med namn, angiven funktion, ålder, telefon samt adress till de som är boende i föreningen (enbart Stockholms län). Detta för att skapa ytterligare nytta i systemet. Många föreningar är sena med att anmäla styrelseförändringar till Bolagsverket. Därför uppdaterar vi två gånger per månad samtliga boende i föreningen. Detta innebär att när det finns en adress kopplad till personen i styrelserutan – då bor personen fortfarande kvar i föreningen och är inte avflyttad.

I systemet presenteras dagsaktuella uppgifter om lägenheter som just nu är till salu. Där ser du dessutom begärt pris, lägenhetsyta och pris per kvadratmeter.

Sålda lägenheter presenteras också, Det är lägenheter som överlåtits de senaste två åren. Där ser du per varje förening och adress uppgifter om pris, lägenhetsyta, pris per kvadratmeter samt vilken mäklare som förmedlade affären.

Inom Stockholms stads samtliga Bostadsrättsföreningar och fastigheter presenteras samtliga bygglov och bygglovsansökningar som är kopplade till dessa. Det är uppgifter sedan fastighetens tidiga "barndom". De äldsta uppgifterna är ända från 1700-talet, och du kan då följa respektive fastighets tillkomst och förändring. Du ser när hissar installerats, balkonger byggts, råvindar byggts om mm.

Du ser även fastigheter där man t ex gjort stambyten eller där man bytt fönster.

Du kan då i systemet välja fastigheter som är byggda före ett visst årtal (t ex 1965) och som fortfarande inte gjort stambyte eller fönsterbyte. När du går igenom den lista du får fram kan du enkelt markera (skapa lista/flaggning) på föreningar som du vill undersöka närmare.

Det går att göra sökningar både på fritext och på de fasta rubrikerna.

En annan mycket användbar funktion är att se respektive fastighet/förening både på karta men även på satellitbilder. Dessa kan zoomas ner till en mycket detaljerad nivå. Många av fastigheterna presenteras även i 3D format, vilket gör att du kan förflytta dig runt fastigheten och även se fastighetens "baksida". Här ser du fastighetens yttre utseende, balkonger, tak, antal våningar, portarnas placering, hur omgivningen ser ut mm. Närliggande bostadsrättsföreningar och fastigheter är också utmärka. Du kan då, både i kartbilden och i satellitbilden klicka direkt på den fastighet du vill veta mer om, och du får direkt upp det föreningskortet eller fastighetskortet, där du har tillgång till all information om den fastigheten/föreningen.

En annan användbar funktion är möjligheten att via "Streetview"-funktionen gå längs gatan och se fastigheten ur ett gatuperspektiv. Du kan då "gå" fram till porten på fastigheten och se hur det ser ut. Du kan titta upp längs husväggen och se hur fasaden ser ut. Det går också att gå fram till en gatukorsning och därifrån gå vidare för att se fastigheten från en annan gata.

Det finns möjlighet till egna adressuttag ur systemet och dessa sparas då som excelfiler.

Du kan då välja om du vill ha adressuppgifter till föreningen eller om du vill ha adressuppgifter på ditt eget urval av de boende. Vid dessa uttag sker separat debitering.

FaktaBRF innehåller över 55 000 årsredovisningar. I dessa kan man hitta värdefull information om planerade och utförda arbeten, såsom stambyten, fasadrenovering, takarbeten, balkongarbeten m.m.

Vi har även hemsidesadress till ca 50% av alla föreningar.

FaktaBRF för olika branscher

FaktaBRF lämpar sig för alla företag som säljer produkter eller tjänster till bostadsrättsföreningar. Här nedan har vi listat några av de vanligaste branscherna.

Förvaltning
Hissföretag
Tak, fasad, balkong
Miljö, energi, OVK
Fastighetsmäklare

Referenser

FaktaBRF fungerar lite som ett CRM för mig i försäljningsarbetet. Här söker jag kunder och gör anteckningar, flaggar för samtal, förfrågningar, prospects etc. Sedan vi började använda systemet har vi märkt att det utvecklas snabbt, med nya funktioner och möjligheter.

Åsa Forsberg – Valvet förvaltning

Mina tio säljare har var sitt konto med egen inloggning, där de för anteckningar, flaggar möten och prospects etc. Jag har ett övergripande admin-konto och kan följa var vi står i olika säljprocesser. FaktaBRF fungerar som ett CRM för Brf-delen av vår verksamhet. En viktig del är tillgången till årsredovisningar, som ofta ger tydliga besked om vad som planeras i en förening. Sammantaget måste jag säga att vi är väldigt nöjda med FaktaBRF i vår försäljningsverksamhet.

Jon Skoglund – Svenska Lumon

Vi har arbetat i Fakta BRF dagligen under ca 1 år och är mycket nöjda. Lätt och tydlig information om föreningarna och allt vi behöver finns där. Vi använder även FaktaBRF till att ladda upp dokument, bilder etc, så att vi har all information om våra BRF kunder samlad på ett ställe.

Staffan Eklund – Svensk Röranalys

Boka en demo

För att förstå nyttan av FaktaBRF för ert företag måste du uppleva systemet på riktigt.
Boka en demo med någon av våra säljare. Demon görs via internet och tar ca 30 minuter.

Eller ring oss på 018-418 23 00, alternativt maila info@biscom.se

Kontakta oss

BisCom Sweden AB

Emil Eklöfs Väg 11
741 92 Knivsta

Telefon: 018-418 23 00
(mån-fre: 9-12, 13-16)

www.biscom.se
info@biscom.se

Demofilmer

Dessa demo/instruktionsfilmer är tillgängliga för visning efter att du loggat in.

 • Energiförbrukning, energideklaration (9m 37s)
  Här kan du enkelt söka fram de som än inte gjort sin energibesiktning.
  Du kan också enkelt göra urval av föreningar som har en extra hög energiförbrukning och därför kan vara aktuella för energibesparande åtgärder.
  Urvalen går att kombinera med en mängd olika faktorer som t.ex geografiska parametrar, storlek på föreningen, byggår för fastigheten mm.
  Vi visar också hur du kan skapa "flaggor" (Listor) där dina framtagna urval kan sparas, för att sedan enkelt och snabbt bli tillgängliga för dig.
 • Flaggning (6m 39s)
  Här ser du hur du kan skapa "Flaggor" och använda dessa för att gruppera och skapa olika listor med föreningar. Flaggorna kan även användas för att skapa egna / kundspecifika profiler på föreningarna.
  Det går enkelt att skapa flaggorna och enkelt att knyta både ett helt urval eller enstaka föreningar till en flagga.
  Det är enkelt i en sökning att kombinera flaggning med andra sökparametrar - allt för att du ska få så flexibla sökningar som möjligt.
  Du kan då också skapa egna profiler som snabbt och överskådligt visar olika föreningars egenskaper som är viktiga för just dig.
 • Garage söka i beskrivningar (7m 0s)
  Här får du se hur du gör fritextsökningar i beskrivningarna av föreningar.
  Du ser enkelt var i beskrivningstexterna det sökta ordet finns.
  Vi visar också hur du med hjälp av "Flaggning" kan spara resultaten från de gjorda fritextsökningarna.
 • OVK status ovkbesiktningar (10m 37s)
  I denna film visar vi hur du enkelt söker fram de föreningar som saknar giltig OVK-besiktning
  Du får se hur du kan göra urval beroende på var föreningen ligger och andra urvalsparametrar t.ex storlek, antal lägenheter, byggår mm.
  Här ser du också hur du kan få fram uppgifter om föreningar som snart måste förnya sin OVK-besiktning.
  De resultat du får fram kan du enkelt spara med hjälp av "Flaggor" (listor).
 • Export till Adress eller Telefonlista (10m 23s)
  Exportera själv uppgifter från FaktaBRF, skapa snabbt och enkelt egna exelfiler för Adresslista eller Telefonlista.
  När du gjort ett urval så klickar du bara på något av följande alternativ - Ladda ner Adressfil eller Telefonfil i excelformat.
  Du kan här välja att ladda ner så få eller många du vill - du betalar ändå bara en låg styckkostnad.
  Under menyalternativet Dokument så ser du exempel på hur de nedladdade filerna ser ut. Där finner du också blanketten för att beställa tjänsten Export av uppgifter.

Utgivningsbevis

Utgivningsbevis för sajten och databasen www.faktabrf.se finns registrerat hos Myndigheten för Radio och TV enligt den s k databasregeln.

Det innebär att databasen har samma grundlagsskydd enligt yttrandefrihetsgrundlagen (YGL) som bl a tidningar.

Detta betyder bland annat att YGL är överordnad Personuppgiftslagen (PUL) i de fall där PUL strider mot yttrandefrihetsskyddet.

Grundlagsskyddet innebär ett skydd mot sådana ingripanden från stat och myndigheter som hämmar yttrandefriheten. Bl a är det förbjudet för myndigheter att censurera innehållet.

Ansvarig utgivare är Carl-Johan Mossberg, VD, BisCom Sweden Aktiebolag.

Integritetspolicy

Genom länken https://www.faktabrf.se/Integritetspolicy kommer du till vår integritetspolicy som beskriver hur vi behandlar våra kunders och besökares personuppgifter.

Laddar...
x